„Hejtuję, więc jestem. Rozeznanie tematu czy zjawisko buduje poczucie własnej wartości. Czy mamy prawo stosować hejt?”. Warsztaty dla klasy VII SP. Koordynator p. Staszewska