Weź przedmioty ścisłe za rogi. Powstawanie gleby. Profil glebotwórczy. Zajęcia dla klasy III-V SP. Koordynator p. Cieślak - Środa