Kółko języka francuskiego dla klasy IIa SP. Układanie planu lekcji - praca w grupach. Koordynator p. Wróbel