Weź przedmioty ścisłe za rogi. "Tworzenie profilu hipsometrycznego". Grupa starsza. Koordynator p. Cieślak - Środa