Wyroby kulinarne z masy solnej w kl. I a SP. Koordynator p. Bujalska