Eksperyment "Czy można jeść śnieg?" Zajęcia w klasie I SP. Koordynator p. Bujalska