Wyprawa do krainy lodu i śniegu. Zajęcia w klasie I SP. Koordynator p. Bujalska