Spotkanie wigilijne w kl. III a SP. Koordynator p. Czapla