Weź przedmioty ścisłe za rogi dla kl. 0-V SP. Spotkanie przedświąteczne. Koordynator p. Rojek i p. Szmidtke