Pchli Targ. Warsztaty szopkarskie. Prawdziwa Neapolitańska Szopka. Koordynator p. d'Amico