Pchli Targ. Warsztaty- mały las w słoiku. Koordynator p. Nogaj i p. Nieroda