Pchli Targ. Warsztaty zdobienia pierników. Koordynator p. Kordek, p. Staniek, p. Bujalska i p. Mikosz