Pchli Targ. Stoiska uczniów. Koordynator p. Czapla i p. Ganszczyk.