Wyjazd językowy dla kl. VI i VII SP. Euroweek. Długopole - Zdrój. Koordynator p. Kozaczka. Opieka p. Kozaczka, p. Piętka i p. Nieroda