Weź przedmioty ścisłe za rogi. Zajęcia w nowej pracowni chemicznej dla kl. III - V SP. Koordynator p. Nogaj