Warsztaty kreatywne dla przedszkolaków z Przedszkola Niezapominajka. Akcja promocyjna SP. Koordynator p. Wróbel i p. Czapla. Prowadzenie warsztatów p. Czapla, p. Kordek, p. Nieroda i p. Kopeć.