Warsztaty kreatywne dla przedszkolaków z Przedszkola nr 40. Akcja promocyjna I Społecznej Szkoły Podstawowej. Koordynatorzy p. Wróbel i p. Kordek. Warsztaty przygotowane przez p. Kordek, p. Zieleńską - Bensz