Kurs pierwszej pomocy w szkole dla kl. I i II SP. Koordynaror p. Kordek