Warsztaty kreatywne dla przedszkolaków z Akademii Przedszkolaka. Akcja promocyjna I Społecznej Szkoły Podstawowej. Koordynatorzy p. Wróbel i p. Czapla. Warsztaty przygotowane przez p. Czaplę, p. Nierodę, p. Bujalską