Warsztaty kreatywne dla przedszkolaków z Przedszkola nr 40. Akcja promocyja I Społecznej Szkoły Podstawowej. Koordynatorzy p. Wróbel i p. Kordek. Warsztaty przygotowane przez p. Kordek, p. Nierodę, p. Krawczyszyn i p. Staniek