Warsztaty kreatywne dla przedszkolaków z Przedszkola Animator. Akcja promocyjna I Społecznej Szkoły Podstawowej. Koordynatorzy p. Wróbel i p. Kordek. Warsztaty przygotowane przez p. Kordek, p. Nierodę i p. Krawczyszyn.