Wyjście do Parku Chrobrego uczniów klas I-VII SP w ramach zajęć świetlicowych. Koordynatorzy p. Nogaj i p. Nieroda