Wycieczka do Proboszczowic kl. I-III SP. Święto Pieczonego Ziemniaka. Koordynator p. Kordek, p. Staniek i p. Zieleńska - Bensz