Wyjazd do Filharmonii w Zabrzu kl. I-II SP "Co to jest orkiestra?". Koordynator p. Kordek