Słodki poczęstunek po pasowaniu na ucznia I Społecznej SP dla uczniów kl. I SP. Koordynator p. Bujalska