Uroczystość pasowania na ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej - cz. IV. Koordynator p. Bujalska