Uroczystość pasowania na ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej - cz. III. Koordynator p. Bujalska