Uroczystość pasowania na ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej - cz. II. Koordynator p. Bujalska