Uroczystość pasowania na ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej - cz. I. Koordynator p. Bujalska