Wycieczka do Proboszczowic dla kl. I-III SP. Święto Pieczonego Ziemniaka. Koordynator p. Kordek, p. Staniek, p. Zieleńska- Bensz