Zaginione miasto Rosenau. Wycieczka dla klas IV -VII SP. Koordynator p. Koniczek. Opieka - wychowawcy klas.