Podsumowanie projektu „MATEMATYKA W JAPOŃSKIEJ ODSŁONIE”. ŚWIĘTO BONENKAI - ORGANIZACJA DNIA JAPOŃSKIEGO. Prezentacja o Japonii dla klas IV - VI SP przygotowana przez Kingę Cząstkiewicz uczennicę klasy II Gim.