Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna »  Nasi Nauczyciele i Pracownicy »  Marzena Dykacz
logo

Marzena Dykacz
image
Nauczany przedmiot: logopeda

Wykształcenie:

Pedagogika specjalna - resocjalizacja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowe studia logopedyczne w Podyplomowym Studium Logopedii i Glottodydaktyki w Sosnowcu, kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna, liczne kursy i warsztaty doskonalące zawodowo.

O sobie:

Pedagog – logopeda z zamiłowania. Z I Społeczną Szkołą jestem związana od 2001 roku. Wcześniej pracowałam w charakterze pedagoga z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadziłam terapię logopedyczną w gliwickich przedszkolach oraz terapię mowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych w Gliwicach.

W I Społecznej Szkole prowadzę indywidualną terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i dydaktyczno - wyrównawcze z uczniami z ryzyka dysleksji z klas I - III, uczniami z dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią oraz z dziećmi obcojęzycznymi.

Oddziaływania terapeutyczne zawsze dostosowuję do wieku, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Staram się angażować maksymalną liczbę zmysłów i wykorzystywać posiadane przez dziecko umiejętności, a także odpowiednio zmotywować ucznia do pracy. Kieruję się zasadą aktywnego i świadomego udziału ucznia w zajęciach. Terapię logopedyczną i pedagogiczną wspomagam multimedialnymi programami komputerowymi. W oparciu o diagnozę logopedyczną, opracowuję dla każdego dziecka program terapii z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego

Systematycznie pogłębiam fachową wiedzę, doskonalę warsztat pracy i metody terapii zarówno logopedycznej, jak i pedagogicznej. Prowadzę ćwiczenia logopedyczne tak, aby były skuteczne, ale zarazem ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.


wykonanie: Enterglobal.net