Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna » Oferta i zasady naboru
logo

Oferta klas "0" na rok szkolny 2017/2018 - (format *.pdf)
Od 2001 roku w I Szkole Społecznej działa oddział przedszkolny. Nasi najmłodsi uczniowie mają swoją salę, dostosowaną do potrzeb dzieci 5 i 6 – letnich. Dzieci mają zajęcia edukacyjne, gry i zabawy od 8.00 do 15.05, a do godziny 17.00 mogą korzystać ze szkolnej świetlicy oraz czynnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych przez szkołę.

Od września 2010 roku jako pierwsza szkoła w Gliwicach pracujemy z naszymi najmłodszymi uczniami metodą MONTESSORI. Twórcą tej metody jest Maria Montessori urodzona w 1870 roku w Chariavalle, zmarła w 1952 w Holandii. Była pierwszą kobietą lekarzem we Włoszech. Lekarz ciał, który stał się lekarzem dusz. Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później „Metodą Montessori”. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dziecka. Pani Montessori przeciwstawiła się ówczesnemu systemowi szkoły, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była szkolna ławka. Uważała, że głównym zadaniem szkoły jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach. Jest to realizowane między innymi przez rozwijanie samodzielności dziecka i wiary w własne siły, wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego głównie na samokontroli, a nie na przymusie.

Głównymi zadaniami pedagogiki Montessori są:
- uczenie się przez działanie;
- samodzielność;
- koncentracja na wykonywanych zadaniach;
- lekcja ciszy, na której dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych;
- utrzymywanie porządku;
- przestrzeganie reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj;
- obserwacja postępów dziecka przez nauczyciela;
- indywidualny tok rozwoju każdego dziecka.

Bardzo ważne wg Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Powinno ono wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne dla wszystkich dzieci. Nauczyciel jest pośrednikiem między otoczeniem a dzieckiem, pomagającym mu odkryć rzeczywistość. Głównym hasłem Marii Montessori było „pomóż mi zrobić to samemu”.


Niniejszej informacji nie należy traktować jako oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Bus szkolny - trasy przejazdu


Trasa zielona - dojazd
kliknij aby powiększyć!

Trasa zielona - powrót
kliknij aby powiększyć!

wykonanie: Enterglobal.net