Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna » Odkrywamy talenty » Szkolny Klub Ucznia Zdolnego
logo

Szkolny Klub Uzdolnionych
(Szkolna strategia wspomagania uzdolnień)


Definicja ucznia zdolnego:
Uczeń zdolny, to uczeń wykazujący ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przewijającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.

Procedura kwalifikacji ucznia zdolnego:
1. Dziecko jest uczniem naszej szkoły.
2. Uczeń bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zgodnych z jego zainteresowaniami.
3. Ucznia zgłasza nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca na podstawie obserwacji jego poczynań naukowych.

Formy pracy:
1. Indywidualna:
- samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania wskazanymi przez nauczyciela (forma i czas realizacji wskazana przez nauczyciela, możliwość konsultacji z nauczycielem)
- indywidualizacja nauki na lekcjach (referaty, asystentura, rozwiązywanie trudniejszych problemów w ramach opracowanego materiału, dodatkowe prace domowe i długoterminowe)
- indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań interdyscyplinarnych (prezentacje multimedialne, słowniczki tematyczne, itp.)
- zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych takich jak: odczyty, seminaria, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, kółka zainteresowań.
2. Inne formy pracy:
- wykłady i seminaria
- konkursy szkolne
- konkursy pozaszkolne
- pokazy, przeglądy, prezentacje
- prowadzenie zajęć dla innych uczniów (asystentura)
- zawody, turnieje, mecze.

wykonanie: Enterglobal.net