Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna » Projekty UE » Kooperatywność, komunikatywność i kr...
logo

P R O J E K T

TEMAT: Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność.
Dzięki współpracy z fundacją ARTeria która pozyskała dofinansowania na realizację projektu Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność z tegorocznego konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich uczniowie I Społecznego Gimnazjum im. J. Korczaka będą beneficjentami projektu.
Szacowana liczba uczniów objętych projektem: 38 osób.
Cele projektu:

       Projekt ma na celu poszerzenie przestrzeni i poprawę mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej (Zabrze i okoliczne miasta przede wszystkim Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i inne) oraz aktywizację mieszkańców regionu w sprawach publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską i medialną (m.in. specjalistyczne szkolenia, debaty) oraz poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów obywatelskich wykorzystujących zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (Internet, prasa, telewizja).

       Przewidziane w projekcie działania: to między innymi: pięć debat (z przedstawicielami władzy samorządowej, uchwałodawczej, ustawodawczej, przedstawicielami urzędu wojewódzkiego czy marszałkowskiego, a także przedstawicielami III sektora - przybliżające zakresy odpowiedzialności i działania tych podmiotów), specjalistyczne szkolenia (ABC DZIENNIKARSTWA, ASPEKTY PRAWNE) oraz realizacja materiałów dziennikarskich (prasowych oraz telewizyjnych) w ramach mediów obywatelskich w oparciu o faktyczne zgłaszane przez mieszkańców tematy, które będą reprezentatywne dla społeczności lokalnej/regionalnej.


wykonanie: Enterglobal.net