Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna » Historia Szkoły » Kalendarium
logo

Kalendarium

Data Wydarzenie
30 marca 1990 Zebranie założycielskie Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im Janusza Korczaka.
17 osób złożyło wolę założenia stowarzyszenia, uchwaliło statut i wybrało Komitet Założycielski w osobach:
- Łucja Mazurkiewicz
- Jerzy Hehl
- Wojciech Liśniewski
23 kwietnia 1990 Komitet Założycielski złożył wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację i wpisanie Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka do Rejestru Stowarzyszeń.
15 maja 1990 Wydanie Postanowienia przez Sąd Wojewódzki w Katowicach wydział I Cywilny decyzji o wpisie do rejestru stowarzyszeń. 2 sierpnia 1990 Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zezwolenie na prowadzenie szkoły podstawowej z siedzibą w Gliwicach ul. Kozłowska. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Do sprawowania nadzoru nad działalnością placówki upoważnione zostało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach.
2 sierpnia 1990 Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zezwolenie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Gliwicach ul. Kozłowska. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Do sprawowania nadzoru nad działalnością placówki upoważnione zostało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach
22 sierpnia 1990 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach wyraziło zgodę na uruchomienie z dniem 1 września 1990 roku I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
Lipiec/sierpień 1991 Przeprowadzenie siedziby I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego na ulicę Robotniczą 4 w Gliwicach
28 września 1992 Kuratorium Oświaty w Katowicach wydało decyzję o nadaniu uprawnień szkoły publicznej I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
23 kwietnia 1997 Kuratorium Oświaty w Katowicach wpisało do ewidencji szkół niepublicznych Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
10 luty 1998 Społeczne Liceum Ogólnokształcące decyzją Zarządu Gliwickiego Towarzystwa szkolnego zostało wyodrębnione jako Prywatne Liceum Ogólnokształcące.
29 marca 1999 Delegatura Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach wydała pozytywną opinię zezwalającą na utworzenie I Społecznego Gimnazjum.
1 września 2001 Uruchomienie oddziału przedszkolnego (tzw. "zerówki") przy I Społecznej Szkole Podstawowej.
lipiec 2006 Praca dyplomowa Pani Małgorzaty Łydy nt. "Gliwickie Towarzystwa Szkolne im. Janusza Korczaka w Gliwicach w latach 1990 - 2005", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Stankiewicza.
12 stycznia 2010 Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o wpisaniu Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka o zmianie danych w KRS - Organizacja Pożytku Publicznego.
18 czerwca 2010 Obchody 20 - lecia istnienia I Szkoły Społecznej Gliwickiego Towarzystwa szkolnego im. Janusza Korczaka.
grudzień 2011 -
wrzesień 2012
Termomodernizacja budynku użytkowanego przez I Szkołę Społeczną Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka przy ul. Robotniczej 4, połączona z kompleksową naprawą pokrycia dachowego.
30 października 2012 Uchwalenie przez Zarząd Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka nadania I Społecznej Szkole Podstawowej, I Społecznego Gimnazjum i I Społecznego LO imienia Janusza Korczaka.
26 listopada 2012 Uroczyste nadanie I Społecznej Szkole Podstawowej, I Społecznemu Gimnazjum i I Społecznemu LO imienia Janusza Korczaka.

wykonanie: Enterglobal.net